dr Miloš Ćetković
dr Miloš Ćetković

Rođen u Novom Sadu 1992. godine. Osnovnu školu “Vasa Stajić” kao i gimnaziju “Svetozar Marković” završava sa odličnim uspehom. 2011. upisuje studije stomatologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu koje završava sa prosečnom ocenom 8.5.

Sve vreme studija učesnik je sportske i naučne sekcije. Nakon studija iskustvo stiče u privatnoj praksi. Pohađao je više kurseva iz oblasti stomatološke protetike i endodoncije.

Radno vreme
Ponedeljak – četvrtak; 13:00 – 19:00
Petak: 09:00 – 17:00