dr Tijana Ćetković
dr Tijana Ćetković
dr Tijana Ćetković

Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Novom Sadu, tokom kojih se u slobodno vreme bavila ekipnim takmičenjima u pružanju prve pomoći. Sa novosadskom ekipom “Crvenog krsta” osvajala je gradska i republička takmičenja u toj oblasti, tada se i javila ljubav prema medicinskim naukama.

Stomatologiju je studirala od 2012-2017. godine u Novom Sadu.

U toku studija bila je stipendista Republike Srbije, stipendista “fonda za mlade talente-Dositeja”, dobitnica nagrade fonda “Slađana Djordjević”, dobitnica nagrade Univerziteta u Novom Sadu, zatim Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, kao i nagrade Srpskog lekarskog društva i Društva lekara Vojvodine za najbolje diplomiranog studenta stomatologije 2018. godine.

Nakon završetka studija, dve godine je radila na poziciji opšteg stomatologa u “Domu zdravlja Novi Sad”.

Zatim upisuje specijalističke studije iz oblasti ortopedije vilica, koje trenutno pohadja.

2021. godine osniva svoju privatnu praksu “ĆETKOVIĆ DENTAL STUDIO”.

Radno vreme
Ponedeljak – četvrtak; 13:00 – 19:00
Petak: 09:00 – 17:00