Stomatološka protetika

Stomatološka Protetika

 

PROTETIKA
U našoj ambulanti pružaju se sve usluge iz oblasti protetike. S obzirom na najveće interesovanje i najčešće postavljana pitanja, u ovom segmentu pružićemo Vam odgovor na neka pitanja o bezmetalim i metalnim krunicama.

METALOKERAMIČKE KRUNICE
Krunice predstavljaju fiksne navlake za nadoknadu zuba, ali i promenu oblika i/ili boje zuba. One, svojim oblikom i bojom, imaju za cilj da u potpunosti, estetski i funkcionalno, oponašaju prirodni zub.
Metalokeramičke krunice su, donedavno, najčešće korišćene krunice u stomatologiji. Metalokeramički materijal je prvi put stvoren šezdesetih godina prošlog veka, a njegova upotreba, u izradi krunica i mostova, obeležila je poslednjih 50 godina. Metalokeramičke krunice predstavljaju fiksne protetske nadoknade i sastoje se od osnove (metalne kapice) i keramike. Pojednostavljeno, reč je o keramičkim zubima, koji imaju metalnu osnovu. Keramika se bira u odgovarajućoj boji i tako da odgovara svim funkcionalnim, kao i estetskim zahtevima. A metalna osnova se izrađuje od legura plemenitih ili neplemenitih metala (legure paladijuma, zlata, kobalt-hrom-molibden legure). Metalokeramičke krunice se postavljaju preko prethodno izbrušenog zuba. Čvrstina metalokeramike, njena biokompatibilnost, estetski izgled i savršenstvo izrade, čine je još uvek jednim od izuzetnih materijala za izradu mostova i krunica. Ipak, svetlost kroz njih ne prolazi, što se smatra izvesnim estetskim nedostatkom. Ali pravilnom i preciznom primenom ove vrste krunica, i dalje se mogu postići visokokvalitetni estetski rezultati.
Za metalokeramičke krunice, metalna osnova se izrađuje najčešće ručno. Osnovna prednost i češća upotreba metalokeramičkih, u odnosu na keramičke krunice, leži u finansijski većoj prihvatljivosti za pacijente. Stoga je njihovo korišćenje još uvek češće u stomatološkoj praksi. Ponekad se, u cilju postizanja balansa između izvrsnog estetskog efekta i adekvatne cene, pacijentima savetuje kombinacija ugradnje obe vrste krunica; bezmetalne krunice se ugrađuju na mestima prednjih zuba, a metalokeramičke u bočnim, manje vidljivim regijama.

KADA UGRADITI METALOKERAMIČKE KRUNICE?

Metalokeramičke krunice predstavljaju savremeni način za nadomeštanje jednog ili više oštećenih/izvađenih zuba. A budući da veliki broj ljudi, pogotovo u starijem životnom dobu, ima problema sa nedostatkom zuba, krunice predstavljaju odlično sredstvo za nadoknadu. Takođe, izradi metalokeramičkih krunica se pribegava i onda kada se zub ne može adekvatno rekonstruisati plombom. 

Osnovna prednost metalokeramičkih krunica je u tome što su otporne na vreme, vibracije i ne upijaju boje. Imaju sjajne statičke osobine, a i ekonomski su pristupačnije široj populaciji. Ipak, ukoliko pacijent zahteva besprekorne estetske rezultate, savetuje se ugradnja potpuno keramičkih, bezmetalnih krunica. 

PROCES UGRADNJE METALOKERAMIČKIH KRUNICA

Izrada metalokeramičkih krunica je u našoj ambulanti jedna od svakodnevnih i rutinskih intervencija. Na tome možemo zahvaliti visokokvalitetnoj, savremenoj opremi i najstručnijem osoblju i odličnoj saradnji sa zubnom tehnikom. Sam proces ugradnje sastoji se iz nekoliko koraka. Pre svega, da bi se stvorili uslovi za izradu krunice, neophodno je izbrusiti prirodni zub, koji postaje baza za njeno postavljanje. Pored brušenja, jedan od važnih koraka u izradi metalokeramičkih krunica jeste i uzimanje otiska vilice. Po svom uzimanju, otisak se šalje u zubnu tehniku i u roku od nekoliko dana, izrađuju se krunice koje odgovaraju otisku. U periodu izrade, pacijent se ne ostavlja “ogoljenih zuba”, već se za to vreme mogu postaviti privremene krunice. One se obično izrađuju od akrila i drže se na mestu, uz pomoć privremenog cementa. Takođe, pri prvoj poseti stomatologu, obavezno je da se napravi RTG snimak, kako bi se proverili koreni zuba koji postaju osnova za krunicu, kao i okolne kosti.

Pri drugoj poseti, stomatolog uklanja privremenu krunicu i dogovara boju trajne krunice sa pacijentom. Ukoliko je sve u redu, stomatolog upotrebljava lokalni anestetik i pristupa probi metalne konstrukcije. Materijal koji se postavlja direktno na zub je metalni, a na njega se, pak, izrađuje keramička krunica u sledećoj fazi.

BRIGA O PRIVREMENIM KRUNICAMA

Budući da su privremene krunice, kako im ime kaže, privremeno rešenje do izrade trajne krunice, većina stomatologa savetuje neke posebne mere predostrožnosti. One obuhvataju:

– Izbegavanje lepljive ili žilave žvakaće hrane (kao što je karamel bombona ili žvakaća guma), jer mogu pomeriti krunicu;

– Smanjenje žvakanja na strani usta gde se privremena krunica nalazi;

– Izbegavanje žvakanja tvrde hrane (koštunjavo voće), jer ona može pomeriti ili, čak, polomiti krunicu.

– Prilikom korišćenja zubnog konca, vršenje klizećih pokreta, umesto podizanja konca, kako ne bi došlo do skidanja privremene krunice.

ODRŽAVANJE METALOKERAMIČKIH KRUNICA

Održavanje krunica je jednostavno, ali je neophodno biti odgovoran u higijeni i redovnim kontrolnim pregledima, kao i prema prirodnim zubima, pa I više. Čitava usna duplja treba biti uredna i čista. Održavanje metalokeramičkih krunica se posebno obezbeđuje pomoću četkice sa manjom glavom, kako bi se moglo pristupiti teže dostupnim delovima. Iako su komplikacije usled infekcija retke, nisu isključene, pa treba imati u vidu da veliki deo odgovornosti pripada i samom pacijentu. Brižljivo ophođenje prema krunicama treba biti deo svakodnevne rutine. A uz adekvatnu higijenu, važan je i izbor paste za zube, za koju je najvažnije da bude prilagođena osetljivim zubima. Bitna stvar je da je za pacijente sa protetskim radovima obavezno korišćenje WaterPik-a (dentalnog tuša) . O načinu upotrebe i nabavke ovog uredjaja možete se konsultovati sa našim timom.

MERE OPREZA

Iako metalokeramičke krunice ne bi trebalo da izazivaju bilo kakve tegobe, treba imati u vidu pojedine retke neželjene pojave, koje se mogu javiti neposredno po njihovoj ugradnji.

– Osetljivost i osećaj nelagodnosti

Ovaj osećaj obično nastaje ubrzo nakon intervencije, zbog prestanka dejstva anestezije. Ukoliko zub ima živac, može se javiti i osetljivost na toplotu ili hladnoću. U tom slučaju, uglavnom se sugeriše upotreba pasti za zube, namenjenih osetljivim zubima.

– Bol

Bol pri zagrižaju se obično javlja kada je krunica previsoka za zub koji je njena podloga. U toj situaciji, trebalo bi se obratiti stomatologu i problem bi ubrzo bio rešen. Iz ovog razloga se u našoj ordinaciji radi privremeno cementiranje protetskog rada.

– Lomljenje krunice

Metalokeramičke i keramičke krunice mogu u nekom situacijama pući. Stomatolog može, ukoliko je reč o minimalnom lomljenju, nadoknaditi nedostatak, dodavanjem materijala tj uraditi reparaturu krune.. Ipak, ako je reč o većem parčetu odlomljene krunice, može postojati potreba za zamenom krunice. Do pucanja dolazi iz više razloga a najčešći je korišćenje neprimerenih sila pri žvakanju ili primena velike sile u jednoj tački što se uglavnom dešava pri odgrizanju tvrde hrane koju generalno traba izbegavati.

– Labava krunica

Ponekad dolazi do spiranja cementa ispod krunice, što utiče na njeno labavljenje. Ali, isto tako, omogućava i prodor bakterija, time infekciju, pa čak i izazivanje krvarenja. Ukoliko dođe do labavljenja krunice, treba se javiti stomatologu što pre, a naše stručno osoblje će naći pravi način za rešenje ovog problema.

– Alergijska reakcija

Za metalni deo metalokeramičke krunice uglavnom se koristi mešavina materijala, što može biti uzrok alergijske reakcije, ali je to jako retko. Ipak, tada se mora naći alternativa materijalu na koji je stvorena alergijska reakcija.

– Tamna linija na zubu sa krunicom

Tamna linija na zubu sa metalokeramičkom krunicom je bila uobičajena pojava. Međutim, naša ordinacija i laboratorija koriste najnovije uređaje i materijale, pa je takav rizik sveden na minimum. Ukoliko dođe do ovog neestetskog momenta, krunica se mora zameniti bezmetalnom krunicom. To se naročito odnosi na krunice na prednjim zubima. 

ZAKLJUČAK

Metalokeramičke krunice, može se reći, pružaju finansijski dostupnu estetiku i savršenu funkciju. Svojom čvrstinom omogućavaju trajnu nadoknadu izvađenih / oštećenih zuba. A iskustvo i veština naših stomatologa, garantuju kvalitet postavljenih krunica i sprečavanje komplikacija. Ipak, treba imati u vidu da će vek trajanja krunica svakako zavisiti od pritiska kojima se izlažu, redovnih kontrola koje su obavezne čak i kada nemate nikakvih smetnji i kvaliteta održavanja oralne higijene.

BEZMETALNE KRUNICE

Krunice predstavljaju fiksnu nadoknadu. Primenjuju se u cilju promene oblika i/ili boje zuba i u cilju nadoknađivanja zuba koji nedostaju. Osnovna namena krunica jeste da, svojim oblikom i bojom, estetski i funkcionalno, oponašaju prirodne zube.
Težnja ka još većim estetskim napretkom u stomatologiji, uslovila je osavremenjivanje opreme i otkrivanje novih protetskih sredstava. Tada su na “scenu” stupile bezmetalne krunice. I ne samo to, već su bezmetalne krunice postale standard u savremenoj stomatologiji, zbog mnogobrojnih prednosti, u odnosu na metalokeramičke. 

OD ČEGA SE SASTOJE BEZMETALNE KRUNICE?
Bezmetalne krunice su u celini keramičke. Izrađuju se od cirkonijuma, cirkonijum-oksida ili litijum-disilikata. Ponekad se primenjuje i aluminijum u kombinaciji sa staklom, što je znatno ređa vrsta materijala. Cirkonijum omogućava transparentnost i prelamanje svetla, kao kod prirodnih zuba. Zato se na ovaj način postiže odličan izgled zuba. On je jako pogodan za ugradnju, otporan je i dugo traje. Pokazalo se da uopšte nije štetan po ljudsko zdravlje, što ga je i uvelo u rutinsku stomatološku praksu.

PREDNOSTI BEZMETALNIH KRUNICA
Bezmetalne krunice su se, zbog svih svojih karakteristika, nametnule kao najbolje rešenje za nadoknadu zuba. Višegodišnja istraživanja, pokazale su izuzetnu trajnost, kao i stabilnost ovog tipa protetskog rada. Ali pored funkcionalnih kvaliteta, bezmetalne krunice naročito izdvaja estetika, kojoj se, u današnje vreme, daje veliki značaj.
Bezmetalne krunice se izrađuju mašinskim putem, pod kontrolom računara. Tačnije, koristi se CAD-CAM tehnologija koja podrazumeva: kompjutersko skeniranje otiska i vrlo precizno brušenje i lasersko sečenje cirkonijuma. Na ovaj način se postiže potpuno i precizno naleganje krunice, bez potrebe za dodatnim radom. Brušenje ide do desni ili pola milimetra ispod desni, čime se dobija najbolji estetski efekat. Pritom, ne postoji mogućnost za ugrožavanje desni ili nastanak alergijske reakcije na cirkonijum. A sam materijal je višestruko biokompatibilniji od metala. Pored krunica, izrađuju se i bezmetalni, keramički mostovi.
Dakle, među najvažnijim prednostima bezmetalnih krunica su:
 – Bolji estetski efekat i prirodniji izgled (zahvaljujući propuštanju svetlosti kroz materijal),
 – Veća preciznost izrade (CAD-CAM tehnologija),
 – Dobra termička izolovanost,
 – Veća biokompatibilnost, pa time i manja mogućnost nastanka alergijske reakcije,
 – Cirkonijum može postići praktično bilo koju željenu nijansu boje,
 – Mogućnost adhezivnog lepljenja za strukturu zuba.
Treba napomenuti i da keramičke krunice zahtevaju manje brušenje zuba. 

KADA SE IZRAĐUJU BEZMETALNE KRUNICE?
Krunice i mostovi predstavljaju savremeni način za nadoknadu jednog ili više zuba. Međutim, ovim sredstvima se pribegava i onda kada se zub ne može rekonstruisati plombom (zbog veličine defekta), kada je bolje na taj način stabilizovati zube, ili kada se prosto želi postići lepši osmeh. U ovim situacijama, ugradnja pojedinačnih krunica ili mosta je pravo rešenje. Pritom, krunice se mogu nadograditi i na zubne implante, kada je to neophodno.
Bezmetalne krunice doprinose besprekornim estetskim rezultatima, uz praktično nepostojeći rizik od potencijalnih komplikacija. U slučaju poznatih alergija na metale, najbolje bi bilo izbeći izradu metalokeramičkih nadoknada, te postaviti bezmetalne krunice, jer ne postoje alergijske reakcije na njih.
TOK PROCEDURE UGRADNJE BEZMETALNIH KRUNICA
Ugradnja bezmetalnih krunica je na našoj klinici postala jedna od svakodnevnih i rutinskih intervencija. Od početka fokusirani smo na kvalitetnu i modernu opremu, stalnu edukaciju našeg tima, ali i ostvarivanje odlične saradnje sa pacijentima. Veliki broj pozitivnih rezultata, zadovoljnih pacijenata i lepih osmeha, pružaju nam podstrek da nastavimo da svoje usluge još više unapređujemo.
Sama procedura ugradnje se sastoji iz nekoliko etapa. A izvodi se obično tokom par poseta stomatologu.
Pri prvoj poseti, vrši se brušenje prirodnog zuba, uzimanje otisaka vilica i postavljaju se privremene krunice.
 – BRUŠENJE ZUBA
Dakle, kako bi se stvorili uslovi za postavljanje krunice, prirodni zub treba izbrusiti. Ova faza je ujedno i jedina eventualno nelagodna pacijentu. Zato naši stomatolozi pristupaju ovom koraku uz obaveznu primenu lokalne anestezije i pažljivo, sa puno razumevanja.
 – POSTAVLJANJE PRIVREMENIH KRUNICA
U periodu od okvirno nedelju dana, koliko je potrebno za izradu trajnih krunica, pacijentu se postavljaju privremene krunice koje se izrađuju u ordinaciji ali svakako su potrebne svim pacijentima da bi imali normalan kvalitet života dok čekaju svoj osmeh.

BRIGA O PRIVREMENIM KRUNICAMA
S obzirom na to da se postavljaju kao privremene, ovakve krunice, zahtevaju neke posebne mere zaštite. To znači:
 – Izbegavanje lepljive hrane (poput karamela ili žvakaće gume), jer mogu pomeriti krunicu;
 – Minimiziranje žvakanja na strani vilice gde se privremena krunica nalazi;
 – Eliminisanje tvrde hrane iz ishrane (poput sirovog povrća), jer može pomeriti ili, čak, polomiti krunicu.
 – U toku upotrebe zubnog konca, vršenje klizećih pokreta, umesto podizanja konca, kako se ne bi skinula privremena krunica.
  – UZIMANJE OTISKA VILICE
Sledi još jedan važan korak, koji se sastoji u uzimanju otiska vilice. Kao što je već napomenuto, uglavnom se brušenjem ide tik do desni ili pola milimetra ispod, što pruža najefektniji estetski momenat. A uz to, nema rizika od reakcije na materijal.  Neposredno pre uzimanja otiska, utvrđuje se oblik koji najbolje odgovara obliku vilice I lica. Skeniranje otiska se vrši kompjuterski, nakon čega se izrađuju krunice koje u potpunosti ogovaraju datom otisku. Izrada krunica se vrši u zubnoj tehnici, preciznim brušenjem, uz lasersko sečenje cirkonijuma.
Pre probe konačnog protetskog rada, radi se proba osnove tj Core-a. Core se izradjuje od cistog cirkonijuma I jako je tanak, pacijentima najčešće liči na “kapicu za zbrušene zube”. Ovim probom se osigurava izuzetno pravilno naleganje krunice. Nakon ove faze rad se šalje na modelovanje tj izradu konačne verzije.
Pacijent u toku druge probe, u dogovoru sa stomatologom pravi spisak potrebnih korekcija, ukoliko ima potrebe za njima. Moguće je menjati oblik, veličinu I boju zuba. Bitno je napomenuti da se rad ne cementira tj završava dok pacijent ne bude apsolutno zadovoljan svakom sitnicom.
U toku čitavog procesa, pacijent se može konsultovati sa stomatologom i po potrebi dolaziti više puta, kako bi se što bolje ostvarila procena stanja. Na taj način se postižu i najbolji rezultati. U nekim slučajevima se, pak, čitava procedura može obaviti u jednom danu.
Jedan dan nakon cementiranja, obavezan je kontrolni pregled stomatologa, radi provere zagrižaja i konačnog prilagođavanja okluzije novih krunica.

BEZMETALNE KRUNICE I ZUBNI IMPLANTI
Pogodnost bezmetalnih krunica je i u mogućem nadovezivanju na zubni implant. Dakle, u nekim slučajevima, kada nema prirodnog zuba koji bi predstavljao bazu za krunicu, koristi se implant. Najpre se pristupa postavljanju zubnog implanta u kost. Potom se na njega nadogradi krunica.
Česta je pojava da je zub suviše istrošen ili nema okolnih zdravih zuba, pa se postavlja pitanje prvobitnog ugrađivanja implanta, na koji se krunica nadograđuje. Iako sama implantacija zahteva dodatne finansijske izdatke, kao i vreme, postavljanje krunice na oštećen zub predstavlja rizik. Pre svega, jer je takav zub često nedovoljno stabilan. Pa bi ovakvo preuzimanje rizika moglo izazvati kontra efekat. Ali, uz objektivnu procenu i upoređivanje koristi i potencijalne štete, naši stomatolozi će, zajedno sa Vama, pronaći najkvalitetnije rešenje.
Uglavnom se mostovi izrađuju kada se planira nadoknada većeg broja zuba. Za razliku od metalokeramičkih krunica koje se savršeno slažu po boji samo u nizu, u slučaju bezmetalnih krunica, praktično je nemoguće neslaganje. Čak i na vidljivim mestima u vilici, razlika u boji praktično ne postoji..

ODRŽAVANJE BEZMETALNIH KRUNICA
Održavanje bezmetalnih krunica je praktično identično održavanju metalokeramičkih. Akcenat je na higijeni i redovnim kontrolnim pregledima, kao i u slučaju prirodnih zuba. Usna duplja se treba održavati čistom, uz bar dva temeljna ciklusa higijene dnevno, obično pastom za zube koja je prilagođena osetljivim zubima. Održavanje se obezbeđuje i korišćenjem četkice sa manjom glavom, jer se na taj način lakše pristupa teže dostupnim delovima vilice. Korisno je i ispiranje usta antibakterijskim sredstvima, po uputstvu stomatologa, kao i svakodnevna upotreba zubnog konca. WaterPik je obavezan za sve pacijente sa protetskim radovima, a savete i informacije o njegovoj upotrebi i nabavci možete dobiti u našoj ambulanti.
Treba imati u vidu da je nastanak komplikacija najvećim delom izazvan upravo faktorom higijene. Tako da je velika odgovornost na pacijentu, koji je dužan da pažljivo brine o svom oralnom zdravlju.

KOLIKO TRAJU BEZMETALNE KRUNICE?
Zubne krunice u proseku traju između 5 i 15 godina. Životni vek krunice zavisi od pritiska kojim je izložena, od higijenskih postupaka, kao i brojnih ličnih navika vezanih za zagržaj i vrstu ishrane, redovnih kontrola stomatologu.

ZAKLJUČAK
Bezmetalne krunice predstavljaju vrhunsko dostignuće u stomatološkoj praksi. Njima se postiže potpuna funkcionalnost vilice uz sjajan estetski efekat, izbegavanje mogućih alergijskih rekacija i iritacije, nema oštećenja desni ili kosti. Svojom čvrstinom obezbeđuju trajnu nadoknadu nedostatka zuba, oštećenih, kao i nestabilnih zuba. Mogu se kombinovati sa zubnim implantima. Mogu se izraditi kao solo (pojedinačne krunice) ili kao višečlani mostovi. Sama intervencija je prilagođena pacijentu, tako da mu pruža komfor i u toku samog izvođenja i u periodu čekanja na izradu krunica. U međuperiodu, omogućeno je postavljanje privremenih krunica, kako se ne bi narušilo svakodnevno funkcionisanje pacijenta.


ZAŠTO ODABRATI BEZMETALNE KRUNICE?
Osnovni cilj ugradnje bezmetalnih krunica je oponašanje funkcionalnosti i izgleda prirodnih zuba. Akcenat je, prvenstveno, na postizanju odličnog estetskog efekta. To nije moguće, u potpunosti, sa primenom metalokeramičkih krunica. Što i vodi razlici u finansijskoj pristupačnosti između ove dve vrste. Ipak, iako su metalokeramičke krunice ekonomski dostupnije široj populaciji, bezmetalne krunice pokazuju nadmoć u kvalitetu. Pored evidentnog estetskog preimućstva, ova vrsta krunica ima još neke prednosti. Među njima je i veća biokompatibilnost, te izbegavanje reakcije desni, jer je materijal od koga su izrađene, srodan tkivu prirodnih zuba. Takođe, bezmetalne krunice su trajnije, jače i zahtevaju mnogo manje uklanjanja zubne supstance pri brušenju. Nisu podložne promenama tokom vremena, ne mogu izazvati oštećenje kosti, a i njihova izrada je daleko preciznija.Radno vreme
Ponedeljak – četvrtak; 13:00 – 19:00
Petak: 09:00 – 17:00