Cenovnik

Cene Naših Usluga

Konzervativa

 • Kompozitna plomba na bočnom zubu 3.000 RSD
 • MOD plomba MOD plomba 4.000 RSD
 • Kompozitna plomba prednji zub 2 strane 3.500 RSD
 • Kompozitna plomba prednji zub 1 strana 2.500 RSD
 • Kompozitna faseta 5.000 RSD
 • Amalgamska plomba 3.200 RSD
 • Ever x flow 1.000 RSD
 • GJC ispun 1.000 RSD
 • (In)direktno prekrivanje pulpe 1.500 RSD

Proteze

 • Akrilatne proteze 26.000 RSD
 • Skeletirana proteza 47.000 RSD
 • Atečmeni 12.500 RSD
 • Valplast proteza 47.000 RSD
 • Žabica 6.500 RSD
 • Reparatura proteze 3.000 RSD
 • Reparatura + zub 2.000 RSD
 • Indirektno podlaganje 6.000 RSD
 • Retenciona folija 4.500 RSD

Protetika

 • MK kruna 11.700 RSD
 • Bezmetalna kruna 24.000 RSD
 • MK kruna na implantu 24.000 RSD
 • Frezovane krune 13.000 RSD
 • Keramička faseta 24.000 RSD
 • Privremena kruna 2.500 RSD
 • Reparatura keramike 3.000 RSD
 • Skidanje stare krune 1.200 RSD
 • Teleskop kruna 18.000 RSD
 • Bezmetalna kruna sa rubom u keramici 24.000 RSD
 • Fiberglas kočić 4.000 RSD
 • Livena nadogradnja 4.500 RSD
 • Cementiranje stare krune 1.500 RSD
 • Folija za bruksiste 8.000 RSD

Hirurgija

 • Vađenje zuba 3.000 RSD
 • Komplikovano vađenje zuba 5.000 RSD
 • Vađenje parodont. zuba 2.000 RSD
 • Aplikacija lokalnog hemostatika 1.000 RSD
 • Terapija alveolitisa 3.000 RSD

Endodoncija

 • Devitalizacija zuba 2.000 RSD
 • Transkanalna drenaža 2.000 RSD
 • Vitalna ekstirpacija pulpe 2.000 RSD
 • Interseansna medikacija 1 kanala 1.000 RSD
 • Interseansna medikacija 2 kanala 2.000 RSD
 • Interseansna medikacija 3 kanala 3.000 RSD
 • Interseansna medikacija 4 kanala 3.500 RSD
 • Punjenje 1 kanala 1.000 RSD
 • Punjenje 2 kanala 2.000 RSD
 • Punjenje 3 kanala 3.000 RSD
 • Punjenje 4 kanala 3.500 RSD
 • Revizija 3.000 RSD

Estetika

 • Izbeljivanje zuba 18.000 RSD
 • Set za kućno izbeljivanje 13.000 RSD

Dečija stomatologija

 • Zalivanje fisura 1.200 RSD
 • Fluorizacija 1.500 RSD
 • Vađenje mlečnog zuba 2.000 RSD
 • Mumifikaciona pasta 2.500 RSD

Pregled

 • Kontrolni pregled 1.000 RSD
 • Pregled sa planom th 2.000 RSD
 • Ukazivanje prve pomoći 2.000 RSD

Paradontologija

 • Uzk 1.500 RSD
 • Umn 1.500 RSD
 • Uzk i Umn 2.500 RSD
 • Uzk i Umn sa peskirom 3.000 RSD
 • Obrada džepova po vilici 4.000 RSD